Lasersko graviranje, reklame, reklamni panoi, oslikavanje vozila, plovila i ostakljenih površina

Konto je osnovan 1999.godine sa sjedištem u Krku.
Na temelju dugogodišnjeg iskustva predstavljamo Vam program izrade
svjetlećih reklama, reklamnih panoa, oslikavanje vozila,plovila,ostakljenih površina i dr.,
Izrada se vrši u svim oblicima i veličiname (sa montažom) prema želji kupca.

– Usluge

Svjetleće Reklame

Izrada display-a (jednostrani ili dvostrani)vrši se iz eloksiranog aluminijskog profila, a podloga za ispis je pleksiglas. Display se montira na zid ili na posebno postolje-nosač. Osvjetljenje display-a izvedeno je fluo cijevima ili LED diodama. Oslikavanje display-a izvodi se višegodišnjom folijom ili digitalnim ispisom.

Totem

Samostojeća reklama izrađena kao jednostrana ili dvostrana. Osvjetljenje fluo cijevima ili LED diodama,a ispis je izrađen iz višegodišnje folije ili digitalnim ispisom.

3D slova

Samostojeća slova osvjetljena LED diodama. Slova su izrađena iz pleksiglasa ili pleksiglas u kombinaciji sa aluminijskim profilom.

A pano

Lagana i lako prenosiva reklama. Postavljanje u izlog, nogostup, u poslovnom prostoru i sl.

Neon

Izrada slova i raznih figura iz neona. Neon se izrađuje u raznim bojama.

Digitalni Tisak

Izvedba digitalnog tiska na običnoj ili reflektirajućoj foliji,baneru… Za print na digitalnom tisku vršimo pripremu fotografija, loga tvrtke, teksta i sl.

Reklamni pano

Pano se sastoji od nosača i aluminijske ploče koja služi kao podloga za ispis.Ispis se izrađuje iz višegodišnje folije, reflektirajuće folije, digitalnog ispisa ili reflektirajućeg digitalnog ispisa. Pano može biti jednostrani ili dvostrani. Reklamni pano postavljamo uz prometnicu, na zidu i sl.

Natpisna ploča

Natpisna ploča izrađuje se iz aluminijskog lima, pleksiglasa ili foreksa. Natpisna ploča služi za označavanje, napr.: podaci tvrtke, radno vrijeme, podaci i oznake upozorenja za gradilište i sl.Ispis na natpisnim pločama je izrađen iz višegodišnje folije.

Oslikavanje vozila, plovila, ostakljenih površina (izloga)

Oslikavanje se vrši sa višegodišnjom folijom ili digitalnim ispisom.

Reklame sa pozadinskim osvjetljenjem

Na podlogu od eloksiranog lima postavlja se natpis izrezan od alucobest-a u boji prema potrebi. Tekst je odmaknut od podoge 80 mm i osvjetljen je sa stražnje strane LED diodama. Montaža se vrši direktno na zid ili na posebno napravljeni nosač.

Zaštitne pregrade

Zaštitne pregrade izrađuju se od prozirnog pleksiglasa.
Uglavnom su samostojeće i izrađuju se u dimenzijama prema potrebi.

Nakon dugogodišnjeg iskustva u izradi reklama u ponudi imamo uslugu laserskog graviranja i rezanja.


Lasersko graviranje vrši se na raznim materijalima kao što su

  • drvo,
  • pleksiglas,
  • staklo,
  • eloksirani materijali,
  • koža i sl.

Raspon izrade laserskim graviranjem je od natpisnih pločica, privjesaka,magneta, do personaliziranih poklona.

Neki od naših mnogobrojnih klijenata

– Radovi

Nekoliko naših izabranih radova iz široke palete proizvoda – od reklama, preko oslikavanja pa do laserskog graviranja.

+20 godina iskustva

+1000 radova


Kontaktirajte nas