Materijali izrade i radovi

Svjetleće reklame (display-i)-folija

Materijali za izradu: Okvir od aluminijskog profila pojačan metalnom konstrukcijom iznutra.

Podloga: pleksi

Osvjetljenje: fluo cijevi ili LED diode

Ispis: folija ili digitalni tisak

Svjetleće reklame (display-i) – pleksi/elkamet

Materijali za izradu: Okvir od aluminijskog profila pojačan metalnom konstrukcijom iznutra.

Podloga:pleksi

Osvjetljenje: fluo cijevi ili LED diode

Ispis: slova od pleksija podignuta sa elkamet trakicom. Elkamet trakica je ukrasna trakica koja, osim što slovu izrađenom iz pleksija uljepšava rub,
podiže slovo od podloge.

Reklame sa pozadinskim osvjetljenjem

Podloga: eloksirani lim

Osvjetljenje: LED diode

Ispis: slova od pleksija ili alucobest-a postavljena na nosač od 80 mm

Totem

Materijali za izradu: Samostojeća reklama sa okvirom od aluminijskog profila pojačana metalnom konstrukcijom iznutra.

Podloga: pleksi

Osvjetljenje: fluo cijevi ili LED diode

Ispis: folija ili digitalni tisak

Neonske reklame – 3Dslovo

Osvjetljenje: visokonaponski ˝puhani˝neon ili LED diode ugrađene u 3D slovo.

Izrada slova: pleksi,aluminijski profil,ukrasna elkamet trakica,foreks,visokonaponski silikonski kabel,zaštitne silikonske kapice,transformator.

Neonske reklame – neon

Materijali za izradu: Visokonaponski ˝puhani˝neon postavljen samostalno na podlogu tako da su figure ili slova vidljiva.
Izrada se vrši u raznim bojama i veličinama.

Neonske reklame – 3D+ neon

Materijali za izradu: Kombinacija visokonaponskiog ˝puhanog˝neona ugrađenog u 3D slovo i postavljenog samostalno.

Izrada slova: pleksi, aluminijski profil, ukrasna elkamet trakica, foreks, visokonaponski silikonski kabel, zaštitne silikonske kapice, transformator.

Reklame na aluminijskom limu

Materijali za izradu: Slova ili figure izrađene iz aluminijskog lima oslikane folijom.

Reklamni panoi

Materijali za izradu: Metalna konstrukcija

Podloga: aluminijski lim

Ispis: folija, reflektirajuća folija, digitalni tisak ili reflektirajući digitalni tisak

Natpisna ploča

Podloga: pleksi,aluminijski lim ili foreks

Ispis: folija ili digitalni tisak

Zaštitne pregrade od pleksiglasa

Materijali za izradu: Prozirni pleksiglas ( po potrebi folija)

Tende

Podloga: Tenda

Ispis: Folija

Magnetna folija

Podloga: magnetna folija

Ispis: folija ili digitalni tisak
Vrlo praktični način reklamiranja zbod lakoće mjenjanja pozicije na vozilu.

Oslikavanje vozila

Materijali za izradu: Folija, digitalni tisak, prozorska grafika (digitalni tisak na rupičastoj foliji).

Oslikavanje plovila

Materijali za izradu: Za oslikavanje plovila koristi se folija i to uglavnom za registarske brojeve, nazive plovila, linije na trupu plovila i sl.

Oslikavanje (izloga) ostakljenih površina

Materijali za izradu: Oslikavanje ostakljenih površina obavlja se folijom ili digitalnim tiskom, a postavljanje se vrši sa unutarnje i vanjske strane.
Oslikavati se može i prozorskom grafikom (digitalni tisak na rupičastoj foliji), ali samo sa vanjske strane.

Prozorska grafika

Tehnikom prozorske grafike (digitalni tisak na rupičastoj foliji) oslikavamo vanjske strane ostakljenih površina na vozilima, izlozima i sl.

Neki od naših mnogobrojnih klijenata

Kontaktirajte nas