Politika privatnosti

„KONTO“ vl. E. Lukarić s registriranim sjedištem u Vidikovac 21, 51500 Krk, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
„KONTO“ ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu istih sukladno pravu Republike Hrvatske i Europske unije, a posebice sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Ova politika privatnosti opisuje koje osobne podatke i temeljem čega prikupljamo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, na koji način ih čuvamo od neovlaštenog pristupa, te Vaša prava u odnosu na te podatke.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
„KONTO“ obrađuje vaše osobne podatke samo u slučaju ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice kako bi zatražili informacije o našim proizvodima i uslugama, a u svrhu odgovora na upit ili dostavu tražene informacije vezano za eventualnu realizaciju buduće narudžbe.
„KONTO“ prikuplja sljedeće osobne podatke:
-osnovne i kontakt podatke o ispitaniku (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i sl.)
-druge podatke koje nam ispitanik dobrovoljno da kod zahtjeva za određenim uslugama, za koje su ti podaci potrebni.
O osobnim podacima koje ustupate voditelju obrade odlučujete Vi. Međutim, ako odlučite da nećete ustupiti podatke koji su nužni za odgovor na upit, voditelj obrade neće biti u mogućnosti odgovoriti na upit.
Osobne podatke o ispitaniku prikupljamo i obrađujemo jer za to imamo legitimni interes radi dostavljanja ponude i informacija ispitaniku o našim proizvodima i uslugama. U svojem djelovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno, pošteno te da je obrada ograničena samo na svrhu za koju su podaci prikupljeni i u obimu potrebnom radi ispunjenja zahtjeva.
Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje određene legitimne svrhe, a nakon toga se brišu (ukoliko nije došlo do realizacija narudžbe) ili čuvaju u okviru zakonsko određenog razdoblja (ukoliko je došlo do realizacije narudžbe). Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.
Sve osobne podatke koje voditelj obrade obrađuje na osnovi privole ispitanika ili legitimnog interesa, voditelj obrade čuva do povlačenja privole od strane ispitanika, tj. do zahtjeva prekida obrade.
Voditelj obrade poduzima sve potrebne (tehničke i fizičke) mjere kako bi osigurao sigurnost Vaših osobnih podataka. Vaši podaci u svakom su trenutku zaštićeni od gubitka, neautoriziranih pristupa, manipuliranja. Osobni podaci koji se nalaze u formatu elektroničkog zapisa na osobnom računalu zaštićeni su ulaznom lozinkom i sustavima zaštite (firewall, antivirusni program).
Voditelj obrade će osobne podatke proslijediti trećim osobama jedino u slučajevima u kojima je na to obvezan zakonom ili drugim propisom (Porezna uprava i druga nadležna tijela).
Imate pravo od nas kao voditelja obrade zahtijevati pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili uložiti prigovor.
Sva pitanja i zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje Vaših prava u vezi s osobnim podacima možete slati na adresu: „KONTO“ vl.E.Lukarić, Vidikovac 21, 51500 Krk ili na e-mail : konto.krk@gmail.com ili mob: 091/538 5333.
Ukoliko smatrate da „KONTO“ postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svaka promjena Politike privatnosti bit će objavljena na našoj internetskoj stranici. Korištenjem internetske stranice potvrđujete da prihvaćate i slažete se s cjelokupnim sadržajem ove Politike privatnosti.

Kolačići

Vaše računalo daje ove korisničke informacije automatski, prilikom svakog prijavljivanja, osim ako ste aktivirali tehnologiju blokiranja koja je dostupna u nekim preglednicima. Kada posjećujete ove Internet stranice, može se dogoditi da na vaše računalo spremimo određene korisničke informacije u obliku “kolačića” (“cookie”) na period od 6 mjeseci. Te informacije će nam omogućiti prilagodbu na način koji će bolje odgovarati vašim interesima i prioritetima, a mogu poslužiti i za olakšavanje vaše prijave za korištenje naših usluga. Za takvo spremanje “kolačića” na Vaše računalo tražimo Vašu privolu odnosno Vaše dopuštenje pri posjetu našim internet stranicama. Pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ako na stranicama ne pristajete dati privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

Većina preglednika dopušta brisanje “kolačića” s diska vašeg računala, blokiranje njihovog prihvaćanja, ili dojavu o primanju prije spremanja na disk. Međutim, ako blokirate ili izbrišete “kolačiće”, nećemo biti u mogućnosti vratiti postavke prioriteta ili prilagodbe koje ste prethodno odredili, a naša će mogućnost prilagođavanja online iskustva vašim osobnim potrebama biti ograničena.